Čistěte odpadní vody a splaškové vody dokonale

Vícekomorové septiky slouží k pročištění odpadních vod, pokud u nemovitosti není čistírna odpadních vod či kanalizace. Jde o několikakomorové nádrže z polypropylenových desek, které vynikají pevností, odolností, stálostí a zcela vodotěsnými spoji. Septiky pracují na principu vyhnívání. Jsou do nich odváděny splaškové a odpadní vody. Odpad, který zde nateče, se postupně rozkládá v první komoře septiku. …