home Nezařazené Čistěte odpadní vody a splaškové vody dokonale

Čistěte odpadní vody a splaškové vody dokonale

Vícekomorové septiky slouží k pročištění odpadních vod, pokud u nemovitosti není čistírna odpadních vod či kanalizace. Jde o několikakomorové nádrže z polypropylenových desek, které vynikají pevností, odolností, stálostí a zcela vodotěsnými spoji.
Septiky pracují na principu vyhnívání. Jsou do nich odváděny splaškové a odpadní vody. Odpad, který zde nateče, se postupně rozkládá v první komoře septiku. Přepadává následně do druhé komory, a do třetí, následuje pískový filtr nebo trativod.

Možnosti uplatnění

Tříkomorové nebo dvoukomorové septiky naleznou uplatnění u objektů, které nemají možnost připojením kanalizaci, především v chatových oblastech, na samotách nebo u malých penzionů. Jejich velikost se odvíjí od nutné kapacity podle počtu osob v objektu a spotřeby vody.