Udělat si vlastní názor

Není nad to, přesvědčit se o tom, jaká jsou fakta a na čí straně leží pravda, na vlastní oči. A přesně to jste si řekl, když jste se dozvěděl, že poblíž vašeho bydliště, nad nově budovanou čtyřproudovou silnicí by měl vzniknout zelený přechod pro zvěř. Na tyto zelené mosty totiž bývají rozporuplné názory. Zatímco ochránci …

Udělat si vlastní názor

Není nad to, přesvědčit se o tom, jaká jsou fakta a na čí straně leží pravda, na vlastní oči. A přesně to jste si řekl, když jste se dozvěděl, že poblíž vašeho bydliště, nad nově budovanou čtyřproudovou silnicí by měl vzniknout zelený přechod pro zvěř. Na tyto zelené mosty totiž bývají rozporuplné názory. Zatímco ochránci …